Lantbruket är en vanlig fritidssyssla

Som lantbrukare är man ständigt i behov av att effektivisera arbetet på alla sätt man bara kan. Detta är en utmaning som jag ständigt står inför, en självklar effektivisering av mitt arbete är givetvis att ta in nya maskiner istället för att göra arbetet för hand. Ett tips är att man köper lantbruksmaskinerna begagnat, då sparar man pengar samtidigt som man får funktionella maskiner som ser till att man slipper arbeta lika hårt. En annan sak vi har använt oss av på gården är walkie-talkies, dessa gör att vi kan kommunicera mer effektivt om vad som händer och man behöver inte vara överallt hela tiden. Man behöver liksom inte gå till en plats för att se om något redan är gjort utan man kan helt enkelt prata med varandra direkt så att man vet vart de andra håller hus. Det är även tryggt om det faktiskt skulle hända något, om någon skulle bli skadad kan vi effektivt hjälpa varandra.
Gödsel är även något man inte får underskatta, när man har kor kan man använda deras gödsel till grödor och detta är otroligt effektivt samtidigt som det sparar mycket pengar. Dock skadar det inte att tillsätta växtnäring så att man ser till att ens grödor får allt det som de behöver. Då växer det fint. Man vet liksom aldrig hur skörden kommer att bli och det kan hända mycket som påverkar detta, främst är det vädret man behöver oroa sig för. Varken för varma eller kalla somrar är bra och när man är lantbrukare är man beroende av att få bra skördar. Därför är det viktigt att man ser till att växterna får lite extra näring och växer sig starka. Om man räknar med en dålig sommar brukar jag fokusera på att odla lite kraftigare sädesslag, då är man inte lika beroende av vädret.