Information för dig som vill plugga utomlands

I och med den fria rörligheten inom EU och det faktum att det har blivit så enkelt och smidigt att resa, gör att många studenter väljer att avsluta sina studier utomlands. Dock finns det en mängd alternativ som man kan välja mellan och olika sätt att finansiera sina studier på.

CSN

Även om Centrala Studiestödsnämnden har stramat åt sina tyglar och har större krav på studenter och återbetalningar, så är ändå deras bidrag och lån ett fantastiskt alternativ om du själv eller dina föräldrar inte har råd att bekosta hela utbildningen själva. I andra länder, speciellt utanför EU kan terminsavgiften vara ganska hög, inte minst i USA. Du måste varje termin lämna in betyg och bevis på att du har genomfört de studier som du ansökt pengar till. Även innan du får pengarna utbetalda, måste du se till att studierna är berättigade till lån och att de åtminstone sker på halvtid. Du ansöker sedan via CSN:s hemsida.

utlandsstudier

 

Stipendier

I annat fall kan du ansöka om stipendier i olika stiftelser för att bekosta dina utlandsstudier – prova att ansöka på studin.se. Detta gäller speciellt vid forskningsstudier och du kan ansöka på flera ställen samtidigt. Hör med ditt universitet hur det ligger till eller leta efter olika stiftelser på nätet.

Ansök själv eller via en förmedlare

När du ansöker hos ett utländsk institut, sker processen ungefär på samma sätt som för inhemska studenter, såvida du inte först måste genomgå ett språktest eller annat prov. Med dina ansökningshandlingar skickar du även in personlig information och betyg från exempelvis gymnasiet, då flertalet universitet kräver att du läst på gymnasienivå. Om du skulle behöva rådgivning, finns det ett flertal organisationer eller förmedlare som Kilroy eller StudyAbroad som du kan boka in en oftast kostnadsfri konsultation hos. De hjälper dig sedan med hela processen.

Bli utbytesstudent

Via vissa organisationer kan du också bli utbytesstudent. Även svenska universitet har möjlighet att ge dig ett utbytesår vid en utländsk inrättning. Rotary Club erbjuder sina medlemmar eller deras barn att studera en sommar, en termin eller ett år vid en utländsk skola.