Gör en hälsokontroll i Stockholm med förebyggande syfte

heart-34655_1280

För några år sedan va hjärt- och kärlsjukdomar en stor dödsorsak i Sverige. Den har dock minskat med åren och man tror att det kan ha och göra med att man går på regelbundna hälsokontroller i Stockholm. Det finns hälsoundersökningar att gå på i hela landet från Skåne upp till Norrland men fler går på hälsokontroll i Stockholm då det är en stor stad som lider av stor stresspåverkan och folk börjar bli mer och mer måna om sin hälsa.

Att kunna upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar är inte alltid lätt och det finns många faktorer som kan spela in. Går man på en hälsokontroll i Stockholm kan man oftast hitta de faktorer som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar om det går obehandlade. Självklart finns det olika orsaker till vad som gör att man drabbas av olika hjärt- och kärlsjukdomarna. Om vi går in djupare på hjärtinfarkt som är en vanlig hjärt- och kärlsjukdom som tyvärr drabbar alltför många. En hjärtinfarkt kan ha många orsaker men några av dom kan vara, ålder, desto äldre vi blir ökar även risken, övervikt, stress och högt blodtryck. De faktorerna som precis nämndes är lätta att upptäcka på en hälsokontroll i Stockholm. Dom är även ganska lätta åtgärda, som t ex övervikt och stress men även högt blodtryck då det kan sättas in mediciner för det, som gör att blodtrycket ligger på en normal nivå.

Det som händer när man får en hjärtinfarkt är att det bildas en blodpropp i en utav hjärtats kranskärl. Det i sin tur gör att det blir syrebrist i en del av hjärtat som är kopplat till de kärlet som en blodpropp uppstått i. Behandlar och upptäcker man att det är en hjärtinfarkt snabbt desto mindre skada uppstår. Gör man en hälsokontroll i Stockholm kan man hitta faktorer som spelar roll innan det blir något allvarligt. Sen kan man inte säkra hela framtiden genom en hälsokontroll i Stockholm men det kan hjälpa dig att minska de risker som finns och få en bild på hur du och din kropp mår. Så för att minska riskerna borde man gå på en hälsokontroll i Stockholm.