Dagens digitala tidrapporteringsalternativ

De flesta känner till att dagens tidrapportering har förenklats betydligt. Kanske är det likväl tydligast och mest märkbart för de som har levt och arbetat både med dåtidens analoga tidrapportering och de numera digitaliserade versionerna. Tidrapportering förekommer som bekant i de flesta yrken där anställda på olika sätt redovisar sin tid inför antingen arbetsgivare eller i kundrelaterade sammanhang.

Den analoga tidrapporteringen kunde säkerligen upplevas som ett tidskrävande besvär där både arbetsgivare och arbetstagare behövde fylla i formulär för hand med papper och penna. Inte minst kunde en halvtimmes veckorapport gå till spillo om den till exempel tappades bort med resultatet att arbetet helt enkelt fick göras om. Detta tidsödande arbete kunde också riskera att nötas ned eller skrynklas till. Kaffekoppen kunde säkert ställa till med en del oönskade olyckor.

Nuförtiden sparar den digitala tidrapporteringen både tid och utrymme samtidigt som de tillgängliga alternativen är långt fler än tidigare. Arbetet kan således underlättas med olika appar och program för både smarta telefoner och datorer. Alla inblandade parter kan enkelt se inarbetad tid samtidigt som formulären på ett enkelt och smidigt sätt kan delas med både kunder och andra berättigade parter. För arbetstagaren underlättar det också på så vis att det lättare går att uppskatta och räkna ut hur många timmar olika tjänster kan kräva. De digitala alternativen kan med andra ord anpassas efter den individuella branschens behov.

tidrapportering app

Även tidrapporteringen har anpassat sig efter den moderna utvecklingen vilket har medfört en förenkling när det gäller översikt och tidsbesparing. I de flesta yrken idag används mobiltelefoner vilket rent konkret betyder att även tidrapporteringen blir mobil. För yrken och yrkesroller med många bollar i luften och många parallellt pågående projekt underlättar digitaliseringen enormt. Pärmar, pappersexercis, penna och suddgummi är ett minne blott. En daglig tidrapport via mobilen kan göra underverk och upplevas som något väldigt positivt. Många analoga system kan dessutom med lite översyn anpassas till digitala alternativ.